การอบรมโครงการแผนพัฒนาการจัดการศึกษา (2566 – 2570)

วันที่ 8 – 10 ตุลาคม 2565 นายสัญญา เเสนทวีสุข ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสถานศึกษา หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ คณะครูและบุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ทบทวน ด้านการศึกษา กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) ณ ห้องกันเกรา อาคารรวงผึ้ง

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *