การแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายเมือง 7

วันที่ 9 – 11 มกราคม 2566โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้เป็นสถานที่ในการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายเมือง 7 โดยมีนายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๗ เมือง ๗ โดย นายสัญญา แสนทวีสุข ผอ.ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๓๒ จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ นายสมคิด ไกรยสิทธิ์ ประธานเครือข่าย กล่าวรายงานผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่าย ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารท้องถิ่น ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ สนามกีฬา ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๓๒ จังหวัดอุบลราชธานี

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *