กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 19-22 ธันวาคม 2565 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม การสร้างความสามัคคีภายในหมู่คณะ และการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยมีดร.วีระพงศ์ เดชบุญ อดีตศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี กิจกรรมประกอบไปด้วยการเดินขบวนพาเหรด การแข่งขันกรีฑา การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์และแสตนด์เชียร์ รวมถึงการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างนักเรียนชั้นม.6 และนักเรียนชั้นอื่นๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่และน้อง

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *