กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายอมรพงศ์ ซาเสน ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน และพี่น้องประชาชนชาวอุบลราชธานี ได้พร้อมใจกัน ด้วยความสมัครสมานสามัคคีจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

Start a Conversation

Your email address will not be published.