กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นายสัญญา เเสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณะครู และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่1(ภาษาอังกฤษ) ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2565, การร้องเพลงจากผู้ชนะการประกวดร้องเพลง และการแสดงเต้น cover dance จากทีมผู้ชนะ พร้อมทั้งการมอบรางวัลจากการแข่งขันในรูปแบบ New Normal ดังนี้ 1. การแข่งขัน Christmas Card 2. การแข่งขัน Christmas Singing Contest 3. การแข่งขัน Christmas Cover Dance Merry Christmas and Happy New Year 2022

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *