กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2565

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายสัญญา เเสทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน 2565 ณ โดมอเนกประสงค์ โดยนำลูกเสือ เนตรนารี และบุคลากรทางการลูกเสือ ประกอบพิธีถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ ซึ่งกำหนดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย และร่วมปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยพร้อมเพรียงกันในบริเวณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นการถวายราชสักการะพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *