กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี นายสัญญา เเสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการอ่านสารวันเด็กจากนายกรัฐมนตรี ก่อนทำพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 ขึ้น โดยได้จัดกิจกรรมวันเด็กให้กับนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกิจกกรมต่างๆ และส่งเสริมการกล้าแสดงออกของนักเรียน เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความสนุกสนาน และมีความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรม

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *