กิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2565

วันอังคารีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 นายสัญญา แสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2565 เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสได้ทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์กระทง
จากวัสดุธรรมชาติ ภายในงานมีการให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวันลอยกระทงการตอบปัญหา การประกวดกระทง การจำลองการลอยกระทง การประกวดหนูน้อยนางนพมาศและเทพธิดาจำแลงซึ่งสร้างสีสันและความสนุกสนานให้แก่กิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างมาก

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *