กิจกรรมเข้าค่ายพักเเรม ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ด้วยกองลูกเสือโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมเข้าค่ายให้กับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.1 – 3 ลูกเสือวิสามัญ ม.4-6 ยุวกาชาด ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ช่วงเช้ามีพิธีถวายราชสดุดี/พิธีเปิดประชุมกอง รับฟังโอวาทจากผู้อำนวยการ โดยนายสัญญา แสนทวีสุข ผู้กำกับชี้แจงการเข้าร่วมกิจกรรม จากนั้นแยกเข้ากิจกรรมตามกองของแต่ละดับชั้น

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *