กิจกรรม Art For Youth And Community

🎉🎉#ภาพบรรยากาศกิจกรรมในวันที่ 1-2 ของโครงการ #ArtForYouthAndCommunity ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี
👩🏻‍🎨 ที่มีการลงไม้ลงมือ เริ่มสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของตนเองตามความชอบ ขอบอกเลยว่าสวยทุกชิ้นเลยจ้า 🧑🏻‍🎨

#ArtForYouth
#ศิลปะเพื่อความยั่งยืนของเยาวชนและชุมชน
#ศิลป์สร้างสื่อ
#กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
#ArtForYouthAndCommunity
#TDeD
#สมาคมดิจิทัลเพื่อการศึกษาไทย
#มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *