ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ราชการกระทรวงศึกษาธิการเดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งมอบนโยบายแนวทางการศึกษา โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร เเละนักเรียน ได้ให้การต้อนรับ ณ ห้องกันเกรา อาคารรวงผึ้ง

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *