พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2565 ให้แก่ข้าราชการครู

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2565 ให้แก่ข้าราชการครู และต่อด้วยการประชุมเดือนตุลาคม ครั้งที่ 8/2565 นำโดย นายสัญญา แสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธาน แจ้งข่าวและกิจกรรมภายในโรงเรียน และภาระงานต่างๆให้แก่คณะครูให้ทราบ ใน ณ ห้องประชุมกันเกรา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *