พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช ประจำปี 2565

23 ต.ค. 2565 – เมื่อเวลา 08.15 น. ที่โดมอเนกประสงค์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหัวดอุบลราชธานีโดยมีท่านผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครู เเละบุคลากรทางการศึกษา ร่วมวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ พระบรมราชานุสรณ์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *