ยินดีต้อนรับครูใหม่สู่รั้ว ราชประชานุเคราะห์ 32

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ นายชัยนาจ ดวงอินทร์ วิชาเอกคอมพิวเอตร์ นางสาวณัฐสุดา เกิดสุวรรณ วิชาเอกชีววิทยา นางสาวณัฐสุดา หยาดทอง วิชาเอกแพทย์แผนไทยประยุกต์ ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย สู่รั้ว ราชประชานุเคราะห์ 32
ด้วยความยินดียิ่ง ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

Start a Conversation

Your email address will not be published.