รับป้ายพระราชดำริจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และเข้ารับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายสัญญา เเสนทวีสุข ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครู เเละตัวเเทนนักเรียน ได้รับป้ายพระราชดำริจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และเข้ารับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และเพื่อให้เยาวชน ประชาชน นักวิชาการ ภาคเอกชน และผู้กำหนดนโยบาย ได้เห็นความหลายหลากแห่งศักยภาพของทรัพยากรไทย ได้เข้ามาเรียนรู้ ธรรมชาติแห่งชีวิต สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว การอนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน อันเป็นผลประโยชน์แท้แก่มหาชนไทยต่อไป

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *