ร่วมเปิดอาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัด

วันที่ 15 ก.ย.65 นายสัญญา เเสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมเปิดอาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธาน โดยมีนายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทย จ.อุบลราชธานี นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมส่วนราชการ ภาคเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี เครือข่ายนักจัดรายการ สื่อมวลชน และหน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 2 เข้าร่วมพิธี

Start a Conversation

Your email address will not be published.