วันเเม่เเห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนราชประชานคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชรานี จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และน้อมลำรึกถึงพระมหากรณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิดิ์ พระบรมรานนาดพระบรราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรชา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมี นายสัญญา แสนทวีสุข ผู้อำนวยการ รงเรียบราชประชานคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีถวายพระ พรชัยมงคล น้ำกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณ ร่วมกับคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และมุดลากรทางการศึกษา เพื่อแสดงถึงคว จงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *