ห้างโลตัส สาขาจังหวัดอุบลราชธานี มอบทุนให้กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ ใน “โครงการเทสโก้ โลตัสใส่ใจช่วยเหลือชุมชน

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 นำโดยผู้อำนวยการสัญญา แสนทวีสุข โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32
จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับท่านรองผู้อำนวยการ ครู และนักเรียน เข้าไปรับมอบทุนการศึกษาที่ได้รับการ สนับสนุนจากห้างโลตัส สาขาจังหวัดอุบลราชธานี และคณะที่ร่วมบริจาค ในโครงการเทสโก้ โลตัส ใส่ใจช่วยเหลือชุมชน ทั้งนี้ท่านผู้อำนวยการกล่าวขอบพระคุณ และจะนำทุนการศึกษาที่ได้รับ มอบให้กับนักเรียนที่เรียนตีขาดแคลนทุนทรัพย์

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *