องคมนตรี ตรวจเยี่ยมนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

วันนี้ (21 กรกฎาคม 65) ที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดอุบลราชธานี นายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน องค์กรภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และคณะบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับและรายงานผลการปฏิบัติงาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

Start a Conversation

Your email address will not be published.