โครงการพี่ทหารสานฝัน” แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 31 พฤศภาคม 2565 ณ ที่ห้องประชุมกันเกรา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี โดยผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 22 กองทัพภาคที่ 2 เป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษา คอร์สเรียนภาษาอังกฤษเอ็นทรานซ์ “โครงการพี่ทหารสานฝัน” ปีงบประมาณ 2565 ได้รับมอบทุน 20 ทุน ทุนละ 8,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 160,000 บาท ให้แก่นักเรียน ชั้น ม.5 และ ม.6 โดยเข้าเรียนเวลาใดก็ได้

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *