โครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน”

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ทางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีได้ให้การต้อนรับ นายอดุลย์ศักดิ์ สมบูรณ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่นำเด็กหญิงพรมณี ชาภัคดี เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 อุบลราชธานี ตามโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” ซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งตามนโยบาย “เราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทางโรงเรียนร่วมกับสพป.อุบลราชธานี เขต 2 ได้ดำเนินการติดตามเด็กตกหล่นและออกจากระบบการศึกษาในเขตพื้นที่บริการ ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอีกครั้ง เพื่อสร้างโอกาสให้กับเด็ก ทั้งเด็กพิการและเด็กปกติ ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

Start a Conversation

Your email address will not be published.