โครงการเยี่ยมยามถามข่าว การเสาวนา “มิติใหม่แห่งการศึกษา : โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 ”

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 ตำบลกระโสบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน เปิดกิจกรรมโครงการ สวท.อุบลฯเยี่ยมยามถามข่าว ซึ่งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลฯ ร่วมกับ กลุ่มรวมใจไทอุบล และ เครือข่ายผู้จัดรายการวิทยุ จัดโครงการเพื่อเยี่ยมเยือนและเป็นเวทีในการนำเสนอสิ่งดี ๆ ของชุมชนให้สังคมได้รับรู้ มีกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงรำวงสัมพันธ์ เครือข่ายตุ้มโฮม ตุ้มฮัก และการเสาวนา “มิติใหม่แห่งการศึกษา : โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 ” การแสดงนิทัศการหน่วยงานและเครือข่าย โดยได้ถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี คลื่นความถี่ ระบบ FM 98.5” เมกะเฮริท์ ระบบ AM 1341 กิโลเฮริท์ และ FB Live สวท. อุบลราชธานี เพื่อให้ชุมชนอื่นๆและจังหวัดใกล้เคียงได้รับรู้รับฟังไปพร้อมกัน

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *