โครงการเสริมสร้างความเข้มเเข็งของเยาวชนในการป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย

วันที่ 13 -14 มิถุนายน 2565 นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้มาเป็นประธานในการเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้มเเข็งของเยาวชนในการป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 หลักสูตรยุวอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ยุว อพปร.) เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่เยาวชนอนาคตของประเทศต่อไป และยังเอาไปใช้ในการดำรงชีวิตได้อีก ณ ณ ห้องกันเกรา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

Start a Conversation

Your email address will not be published.