การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดย ดร.ทศพร ทักษิมา รอง ผอ.สพม.อบอจ พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดย ดร.ทศพร ทักษิมา รอง ผอ.สพม.อบอจ พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และติดตามโครงการ กิจกรรมตามนโยบาย สพฐ. ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *