การประเมินโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี
ได้เข้ารับการประเมินโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีด้านการเรียนรู้ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี) เพราะเป็นช่วงอายุที่มีความสามารถในการเรียนรู้

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *