การรับรายงานตัวนักเรียน เพื่อเข้าเรียนในชั้น ม.1 และ ม.4 เเละชั้นอื่นๆ ปีการศึกษา 2566

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 นายสัญญา เเสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย ฝ่ายบริหารและคณะครู ดำเนินการรับรายงานตัวนักเรียน เพื่อเข้าเรียนในชั้น ม.1 และ ม.4 เเละชั้นอื่นๆ ปีการศึกษา 2566 เเละได้ประชุมผู้ปกครองเพื่อทำความเข้าใจ ชี้เเจงข้อปฏิบัติต่างๆในการอยู่โรงเรียนประจำ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *