กิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี

วันศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2566 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีร่วมบริจาคโลหิตให้กับหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรม ณ อาคาร ภปร. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *