กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

วันจันทร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายสัญญา เเสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมี ต่อพสกนิกรชาวไทย ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *