ตรวจเยี่ยม นิเทศ และติดตามผลการเรียนการสอน ตลอดจนผลการพัฒนาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะจากส่วนกลาง ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม นิเทศ และติดตามผลการเรียนการสอน ตลอดจนผลการพัฒนาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสัญญา แสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน องค์กรภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และคณะบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับและรายงานผลการปฏิบัติงาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *