พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณเเละสวนสนาม ในปีการศึกษา 2566 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมีนายธีรพันธ์ กันยะลา รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน และเพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือ-เนตรนารีได้รู้จักการเสียสละ มีความสามัคคี ตลอดจนมีความจงรักภักดีต่อ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *