ยินดีต้อนรับคุณครูนายอนุรัตน์ ชมภพ ย้ายมาดำรงตำแหน่งครู

วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 ฝ่ายบริหารและคณะครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร และยินดีต้อนรับคุณครูนายอนุรัตน์ ชมภพ ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *