ร่วมกิจกรรมกันจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลกระโสบ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 สภาวัฒณธรรม ต.กระโสบ ,  อบต.กระโสบ  และ  คณะกรรมการหมู่บ้าน  ร่วมกันจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ  ร่วมสนับสนุนงบประมาณจัดงาน ในการจัดงานมีขบวนแห่จากทุกหมู่บ้าน รวมทั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมจัดขบวนแห่ เพื่อสืบสานขนบธรรมประเพณีท้องถิ่นอีสานให้คงอยู่สืบไป

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *