ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการมอบของแก่ประชาชาน ในพื้นที่ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 นายสัญญา เเสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการมอบของแก่ประชาชาน ในพื้นที่ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *