เวทีสานพลังภาคีหุ้นส่วนการพัฒนา การจัดการปัญหาภัยพิบัติน้ำท่วม น้ำแล้งอีสานด้วยการปลูกป่า

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดเวทีสานพลังภาคีหุ้นส่วนการพัฒนา การจัดการปัญหาภัยพิบัติน้ำท่วม น้ำแล้งอีสานด้วยการปลูกป่า
STOP & START SAVE โลก “คนอุบลฯ 1.9 ล้านคน…ร่วมกัน..ปลูกต้นไม้1.9 ล้านต้น”
ณ ห้องประชุม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 ต.กระโสบ อ.เมืองจ.อุบลราชธานี

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *