กิจกรรมตลาดนัดโรงเรียน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ท่าน ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ได้มาเป็นประธานพิธีเปิดงานกิจกรรมตลาดนัดโรงเรียน เเละผู้อำนวยการสัญญา แสนทวีสุข เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีอาชีพอิสระเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *