กิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โดยการนำของท่านผู้อำนวยการสัญญา เเสนทวีสุข ได้นำคณะผู้บริหาร ครูบุคลากร เเละนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรม “ถนนสายวัฒนธรรม” เพื่อร่วมกันทำบุญตักบาตรตอนเช้า

Start a Conversation

Your email address will not be published.