กิจกรรมบริจาคโลหิต 2563

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 -12.00 น. ผู้อำนวยการสัญญา แสนทวีสุข คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เเละนักเรียน ได้ร่วมกันบริจาคโลหิต ชึ่งทางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวดอุบลราชธานี ร่วมกับสภากาชาดไทยได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตผู้ร่วมงานและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากการบริจาคโลหิตเพิ่มขึ้นเพื่อช่วยชีวิตผู้อื่น

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *