กิจกรรมปลูกผักในตะกร้า ปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้อำนวยการสัญญา เเสนทวีสุข คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เเละนักเรียนได้ร่วมกันทำกิจกรรมปลูกผักในตะกร้า ปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์น้ำนิ่ง เพาะต้นอ่อนทานตะวัน เเละได้รับการสนับสนุนศูนย์ซ่อมรถยนต์อุบลเซอร์วิส 1997 ณ บริเวณ แปลงเกษตร ศาลาหน้าเรือนนอน 11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *