กิจกรรมวาเรนไทน์ บอกรักใครชวนอ่านหนังสือห้องสมุด

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 งานห้องสมุดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุด “กิจกรรมวาเรนไทน์ บอกรักใครชวนอ่านหนังสือห้องสมุด” โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี โดยคุณครูนำนักเรียนแต่ระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรม และแนะนำหนังสือดีน่าอ่าน

Start a Conversation

Your email address will not be published.