กิจกรรมสำนึกในแผ่นดินราชประชานุเคราะห์ 32

ในวันที่ 13 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร เเละนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมสำนึกในแผ่นดินราชประชานุเคราะห์ 32

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *