กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรม

วันที่ 12 -13 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. มีท่านผุ้อำนวยการสัญญา เเสนทวีสุข เป็นประธาน ครูแกนนำเเละนักเรียนตัวเเทนเเต่ละเรือนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 130 คน ณ ห้องประชุมกันเกรา อาคารรวงผึ้ง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *