กิจกรรมเยี่ยมยามถามข่าว

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ท่านผู้อำนวยการสัญญา เเสนทวีสุข ได้นำคณะผู้บริหาร ครูบุคลากร เเละนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมงานโครงการเยี่ยมยามถามข่าว “ตอนตำนานวัดหลวง” วัดแห่งเเรกของจังหวัดอุบลราชธานีณ วัดหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

Start a Conversation

Your email address will not be published.