คณะศึกษาดูงานที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 2 เมษายน 2564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี โดยการนำของท่านผู้อำนวยการสัญญา เเสนทวีสุข คณะผู้บริหาร ครู เเละบุคลากร ได้ให้การต้อนรับท่านรองบรรพต สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ศึกษานิเทศก์ เเละคณะผู้บริหารในอำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ มาเยี่ยมชม ศึกษาดูงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *