ต้อนรับท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้การต้อนรับท่านศรีชัย พรประชาธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการที่เมตตามาตรวจราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นด้านงานอาชีพ การมีงานทำ

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *