ต้อนรับท่านผู้อำนวยการคนใหม่

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี จัดงานต้อนรับผู้อำนวยการสัญญา เเสนทวีสุข ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยความยินดียิ่ง

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *