ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี นายสัญญา แสนทวีสุข เป็นประธาน ได้กล่าวเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 กล่าวพบปะผู้ปกครองและให้ข้อคิด บทบาทหน้าที่ของผู้ปกครองและหลักการ การดูแลลูกๆนักเรียนได้ ให้คำชี้เเจงรายละเอียดต่างๆ กับผู้ปกครองที่มาร่วมประชุม สรุปการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนและผลงานจากภาคเรียนที่ผ่านมา ณ หอประชุม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

Start a Conversation

Your email address will not be published.