ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่ม 4

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 4 ณ ห้องประชุมกันเกรา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *