ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาซึ่งถือว่าเป็นนโยบายของโรงเรียน ในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ ครู ร่วมไหว้ศาลปู่ตาและไหว้พระพุทธรูปประจำโรงเรียน ในช่วงเช้า มีกิจกรรมตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 12.00 น. จากนั้นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 เเละมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะเดินผ่านนักเรียนที่ตั้งแถวแสดงความยินดีเพื่อเคลื่อนไปยังลานอเนกประสงค์ รับการบูมแสดงความยินดีจากนักเรียนระดับชั้น ม.1 – 5 ภายในกิจกรรมเต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ร้องไห้ หลากหลายความรู้สึก ซึ่งจะเก็บเป็นความประทับใจของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีต่อไป

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *