ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มาตรวจเยี่ยม ติดตาม การดำเนินการตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประเด็นนโยบายการเข้าถึงทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสัญญา เเสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับและชมการจัดนิทรรศการงานอาชีพเเต่ละเรือน เเละการเเสดงดนตรี

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *