ร่วพิธีวางขันหมากเบ็ง และการแสดงรำถวายมือ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ผู้อำนวยการสัญญา แสนทวีสุข ได้นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน ร่วมพิธีวางขันหมากเบ็ง และการแสดงรำถวายมือ ที่ อนุสาวรีย์พระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการเปิดพิธีสักการะ รูปจำลองพระประทุมวรราช สุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ประจำปี 2563 ผู้ก่อตั้งเมืองอุบลราชธานี

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *